3-1.jpg

               ห้องดีลักซ์

  ราคาพิเศษสำหรับคนไทย

15 สค 2563 - 31 มค 2564

ห้องไม่รวมอาหารเช้า     800 บาท/คืน  ห้องรวมอาหารเช้า       1000 บาท/คืน

ยกเว้น 27 ธค 2563 - 3 มค 2564

ห้องไม่รวมอาหารเช้า    1100 บาท/คืน  ห้องรวมอาหารเช้า        1300 บาท/คืน

   ห้องดีลักซ์หน้าสระว่ายน้ำ

  ราคาพิเศษสำหรับคนไทย

15 สค 2563 - 31 มค 2564

ห้องไม่รวมอาหารเช้า    1000 บาท/คืน  ห้องรวมอาหารเช้า        1200 บาท/คืน

ยกเว้น 27 ธค 2563 - 3 มค 2564

ห้องไม่รวมอาหารเช้า    1300 บาท/คืน  ห้องรวมอาหารเช้า        1500 บาท/คืน

  ห้องเรือนปั้นหยาหน้าสระน้ำ

  ราคาพิเศษสำหรับคนไทย

15 สค 2563 - 31 มค 2564

ห้องไม่รวมอาหารเช้า    2000 บาท/คืน  ห้องรวมอาหารเช้า        2200 บาท/คืน

ยกเว้น 27 ธค 2563 - 3 มค 2564

ห้องไม่รวมอาหารเช้า    2300 บาท/คืน  ห้องรวมอาหารเช้า        2500 บาท/คืน

แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

    1 พย 2561 - 31 ตค 2564

     1. ห้องหน้าสระว่ายน้ำ 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

     2  ทัวร์เต็มวัน 1 ทัวร์ พร้อมอาหารเที่ยง

     3. รถรับและส่งจากรีสอร์ทถึงท่าเรือวันที่ไปทัวร์

   ไม่ใช่สิทธิ์  เราเที่ยวด้วยกัน

     ***  ทัวร์ 4 เกาะ หรือ เกาะห้อง โดยเรือหางยาว        คนละ  1300  บาท  

     ***  ทัวร์ 4 เกาะ หรือเกาะห้อง โดยเรือหางยาว         คนละ  1400  บาท

     ***  ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเร็ว                                     คนละ   1700 บาท 

   31 ธค 2563 - 3 มค 2564 จ่ายเพิ่มท่านละ 300 

แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

 

    1 พย 2561 - 31 ตค 2564

     1. ห้องหน้าสระว่ายน้ำ 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

     2  ทัวร์เต็มวัน 1 ทัวร์ พร้อมอาหารเที่ยง

     3. รถรับและส่งจากรีสอร์ทถึงท่าเรือวันที่ไปทัวร์

    ไม่ใช่สิทธิ์  เราเที่ยวด้วยกัน

     ***  ทัวร์ 4 เกาะ หรือ เกาะห้อง โดยเรือหางยาว        คนละ  1400  บาท  

     ***  ทัวร์ 4 เกาะ หรือเกาะห้อง โดยเรือหางยาว         คนละ  1500  บาท

     ***  ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเร็ว                                      คนละ   1800 บาท 

   31 ธค 2563 - 3 มค 2564 จ่ายเพิ่มท่านละ 300

 แพคเกจ 1  ท่านละ 2300 บาท

     ราคาพิเศษสำหรับคนไทย

1. รถ รับ ส่ง จากสนามบิน/บขส แบบส่วนตัว

2. ห้องดีลักซ์ 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

3. ทัวร์เต็มวัน 1 ทัวร์ พร้อมอาหารเที่ยง (เลือกทัวร์ 4 เกาะ หรือ ทัวร์เกาะห้อง โดยเรือหางยาว)

4. รถรับและส่งจากรีสอร์ทถึงท่าเรือวันที่ไปทัวร์

*** ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มค 2564 เท่านั้น

 27 ธค 2563 - 3 มค 2564 จ่ายเพิ่ม 200/ท่าน

 แพคเกจ 3  ท่านละ 2700 บาท

    ราคาพิเศษสำหรับคนไทย

1. รถ รับ ส่ง จากสนามบิน/บขส แบบส่วนตัว

2. ห้องดีลักซ์ 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

3. ทัวร์เต็มวัน 1 ทัวร์ พร้อมอาหารเที่ยง(เลือกทัวร์เกาะ

พีพี หรือ ทัวร์น้ำตกร้อน สระมรกตและวัดถ้ำเสือ)

4. รถรับและส่งจากรีสอร์ทถึงท่าเรือวันที่ไปทัวร์

*** ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มค 2564 เท่านั้น

  27 ธค 2563 - 3 มค 2564 จ่ายเพิ่ม 200/ท่าน

 แพคเกจ 2  ท่านละ 2500 บาท

    ราคาพิเศษสำหรับคนไทย

1. รถ รับ ส่ง จากสนามบิน/บขส แบบส่วนตัว

2. ห้องดีลักซ์ 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

3. ทัวร์เต็มวัน 1 ทัวร์ พร้อมอาหารเที่ยง (เลือกทัวร์ 4 เกาะ หรือ ทัวร์เกาะห้อง โดยเรือเร็ว)

4. รถรับและส่งจากรีสอร์ทถึงท่าเรือวันที่ไปทัวร์

*** ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มค 2564 เท่านั้น

  27 ธค 2563 - 3 มค 2564 จ่ายเพิ่ม 200/ท่าน

 แพคเกจ 4  ท่านละ 2900 บาท

     ราคาพิเศษสำหรับคนไทย

1. รถ รับ ส่ง จากสนามบิน/บขส แบบส่วนตัว

2. ห้องดีลักซ์ 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

3. ทัวร์เต็มวัน 1 ทัวร์ พร้อมอาหารเที่ยง (เลือกทัวร์พายเรือคายัคและ ATV หรือ ทัวร์น้ำตกร้อน สระมรกตและวัดถ้ำเสือ และทัวร์นั่งช้าง)

4. รถรับและส่งจากรีสอร์ทถึงท่าเรือวันที่ไปทัวร์

*** ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มค 2564 เท่านั้น

  27 ธค 2563 - 3 มค 2564 จ่ายเพิ่ม 200/ท่าน

*** รายละเอียดการจอง

1. ราคานี้เป็นที่ราคาที่เข้าพัก 2 ท่านเท่านั้น

2. ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ถึง 31 ตค 2564 

3. ราคานี้เป็นราคาสำหรับการเข้าพักสองคนเท่านั้น หากมีท่านที่ 3 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของเตียงเสริม 500 บาท/ท่าน สำหรับห้องที่ไม่รวมอาหารเช้า และ 600 บาท/ท่าน สำหรับห้องที่รวมอาหารเช้า

3. เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ต้องใส่เตียงเสริมเหมือนผู้ใหญ่และจ่าย 500 บาท/ท่าน

4. เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี พักฟรี 

5. เด็กอายุ 3 - 11 ปี พักฟรี ถ้าไม่ต้องการเตียงเสริม แต่มีค่าอาหารเช้า 100 บาท หากจองห้องพักแบบรวมอาการเช้า

สอบถามข้อมูลก่อนจอง ติดต่อที่  คุณสุ 

  • line 2
  • Viber
  • wechat2
  • pin 2
  • IG
  • 87469
  • Line app
  • Tweteer