7.jpg

             ห้องดีลักซ์

    ราคาพิเศษสำหรับคนไทย

       1 มค 2564 - 31 ตค 2565

    ห้องไม่รวมอาหารเช้า  800 บาท/คืน        ห้องรวมอาหารเช้า      1000 บาท/คืน  

   ห้องดีลักซ์หน้าสระว่ายน้ำ

    ราคาพิเศษสำหรับคนไทย

       1 มค 2564 - 31 ตค 2565

  ห้องไม่รวมอาหารเช้า    1200 บาท/คืน      ห้องรวมอาหารเช้า        1000 บาท/คืน 

  ห้องเรือนปั้นหยาหน้าสระน้ำ

    ราคาพิเศษสำหรับคนไทย

      1 มค 2564 - 31 ตค 2565

   ห้องไม่รวมอาหารเช้า    2000 บาท/คืน     ห้องรวมอาหารเช้า        2200 บาท/คืน